Make your own free website on Tripod.com
  Nama Lengkap-Ku : Laeli Mubarok
Panggilan-Ku : Lae-El-Naight-Li
Tempat, tgl lahir : Banyumas, 12 Desember 1976
Domisili-Ne : Karangsari Rt-04 Rw-03 Kembaran - Banyumas 53182

Rute-Ne :
Dari terminal Purwokerto naik angkot D1 / D2 turun 1/4 Dukuh Waluh terus naik angkudes jurusan Karangsari turun di MTs Karangsari atau dari 1/4 Karang Jambu naik I-1 / I-2 turun di Becak Merdeka and naik angkudes.

Hobby-Ku :
Banyak sekali.

Pengalaman yang berkesan :
Hanya satu yang tak terlupakan ( ................ ) Apa itu ????

Pesen-Ku buat temen-temen :
" Ingatlah sesama teman ".

Prinsip Hidup :
Jalani segala sesuatu dengan kesungguhan dan ketekunan.

Keinginan yang belum Ku-gapai :
Masih dalam proses pencapaian.

  Kembali