Make your own free website on Tripod.com
  Nama Lengkap-Ku : Maulidal
Panggilan-Ku : Uud
Tempat, tgl lahir : Banyumas, 19 Maret 1979
Domisili-Ne : Selandaka Rt-07 Rw-02 Sumpiuh - Banyumas 53195

Rute-Ne :
Dari terminal Purwokerto naik bus jurusan Solo/Yogya turun di pegadaian Sumpiuh.

Hobby-Ku :

Segala yang berkaitan dengan gairah jiwa. Ex : mancing, ma'em.

Pengalaman yang berkesan :
Ketika aku beri kau senyum.

Pesen-Ku buat temen-temen :
" Jadilah mahasiswa yang berintelektual dan mempunyai wacana yang luas yang bukan hanya mengedepankan doktrin-doktrin yang bukan zamannya lagi. Untuk sebuah dasar pemikiran dengan mengorbankan eksistensi keilmuan ".

Prinsip Hidup :
Mangan ora mangan asal karo Qoe.

Keinginan yang belum Ku-gapai :
Kegagalan bukan awal dari sebuah kehancuran.

  Kembali